Δραστηριότητες

Το ΣΕΜΕ εκφράζει και εκπροσωπεί τον κλάδο των Μεταξοτυπών Πανελλαδικώς. Ενημερώνει τα μέλη του με το περιοδικό της FESPA, για νέες τεχνολογίες, νέα υλικά, κ.λ.π. που χρησιμο- ποιούνται στη Μεταξοτυπία παγκοσμίως.

Ενημερώνεται από το Επιμελητήριο και ενημερώνει τα μέλη του για ημερίδες που αφορούν, π.χ. τον Τεχνικό Ασφαλείας, την περιβαλλοντική όχληση κ.λ.π.

Η ιστοσελίδα του ΣΕΜΕ είναι: www.fespahellas.gr και www.helspa.com, όπου μπορείτε να ενη- μερώνεστε για τις δραστηριότητες, τα τρέχοντα νέα του κλάδου κτλ., καθώς επίσης μπορείτε να βρείτε τα μέλη του.

Επίσης παίρνει μέρος σε όλες τις εκθέσεις που αφορούν τον κλάδο μας (Συσκευασία - Plastica - Grafica - Epigrafica - Επιγραφή - Expolink - FESPA). Κάθε τρία χρόνια που γίνεται η έκθεση FESPA σε διαφορετική πόλη της Ευρώπης, διοργανώνει ομαδικό επαγγελματικό ταξίδι για την επίσκεψή της.

Συμμετέχει σε σεμινάρια και συνέδρια στο εσωτερικό και στο εξωτερικό με σκοπό να προάγει τα συμφέροντα του κλάδου.

Σε κοντινά διαστήματα γίνονται σεμινάρια στην έδρα μας διαφόρων οίκων προμηθευτών για νέες τεχνολογίες που μας αφορούν. Με προβολές που γίνονται στην αίθουσα του Σωματείου, τα μέλη μας μπορούν να εμπεδώσουν, να καταλάβουν, να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν.