fespa2017video

Ο Δαλάι Λάμα κάποτε είπε « Όταν μιλάς, απλώς επαναλαμβάνεις αυτά που ήδη γνωρίζεις. Αλλά αν ακούσεις, ίσως να μάθεις κάτι καινούριο».

Αυτό είναι κάτι που στην FESPA ισχύει. Ακούγοντας αποτελεσματικά εσάς, την παγκόσμια εκτυπωτική κοινότητά μας, σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να αντιπροσωπεύσουμε τις ανάγκες σας και να κατανοήσουμε τις ευκαιρίες ανάπτυξης αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζετε.

Για να γίνει αυτό, πρέπει να διατηρήσουμε έναν συνεχή και ανοιχτό διάλογο με το παγκόσμιο δίκτυο των ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων: των εθνικών Σωματείων μας και των μελών τους, των εκθετών και των επισκεπτών των διεθνών μας εκθέσεων, των συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις μας, των αναλυτών και των εκδοτών της βιομηχανίας.

Ένας τρόπος να ακούσουμε την κοινότητά μας είναι μέσω του Print Census της FESPA, της παγκόσμιας ερευνητικής μας πρωτοβουλίας που στοχεύει στη συγκέντρωση βασικών στοιχείων και τάσεων που ενισχύουν την κατανόηση των προκλήσεων και των ευκαιριών που προσφέρονται στους παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης. Τα ευρήματα που συλλέγουμε και ερμηνεύουμε, συμβάλλουν στην διαμόρφωση των εκδηλώσεων μας και των εργαλείων οφέλους για τα μέλη, προς όφελος της παγκόσμιας εκτυπωτικής μας κοινότητας.

Το 2015 ανακοινώσαμε τα αποτελέσματα της πρώτης μας έρευνας FESPA Print Census. Τα τελευταία δύο χρόνια χρησιμοποιήσαμε τα αποτελέσματα αυτά για να διαμορφώσουμε τις εκδηλώσεις και τις εκθέσεις μας που πραγματοποιούνται σε όλο τον κόσμο.

Οι έξι εξέχουσες τάσεις που προέκυψαν από την έρευνα του 2015 ήταν:

  • Αισιοδοξία
  • Απαιτήσεις πελατών
  • Αλλαγή στο μείγμα προϊόντος
  • Η ψηφιακή τεχνολογία ως παράγοντας αλλαγής
  • Ανάπτυξη στην εκτύπωση υφασμάτων
  • Το μέλλον της σήμανσης και προβολής με ψηφιακά μέσα

Τα ευρήματα αυτά μας βοήθησαν να αναπτύξουμε τις προτάσεις των επισκεπτών για το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο εκθέσεων και εκδηλώσεων, καθώς επίσης και να προσανατολίσουμε το ηλεκτρονικό περιεχόμενο και τα περαιτέρω ερευνητικά κομμάτια, με τέτοιο τρόπο ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες ανάγκες και ευκαιρίες για την εκτυπωτική μας κοινότητα.

Μια κυρίαρχη τάση που σημειώθηκε σε όλα τα ευρήματα της έρευνας ήταν η ανάπτυξη της ψηφιακής εκτύπωσης υφασμάτων. Το 81% των ερωτηθέντων προέβλεπαν ανάπτυξη στον τομέα αυτό, ποσοστό που ήταν υψηλότερο από κάθε άλλη εφαρμογή. Η ανάπτυξη της εκτύπωσης υφασμάτων είναι μια τάση που έχουμε δει σε παγκόσμιο επίπεδο, με σημαντικές αυξήσεις εκθεμάτων σε όλο το χαρτοφυλάκιο των εκθέσεών μας.

Η τελευταία μας παγκόσμια έκθεση εκτυπώσεων FESPA που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο γνώρισε μια απίστευτη αύξηση της τάξεως του 23% σε εκθέτες στον χώρο των υφασμάτων, σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση που πραγματοποιήθηκε σε Ευρωπαϊκό χώρο. Έχοντας προβλέψει αυτήν την ανάπτυξη μέσω των ευρημάτων της έρευνας Census σήμαινε ότι είμασταν σε θέση να ευθυγραμμίσουμε το περιεχόμενο της εκδήλωσης με αυτόν τον τομέα ενδιαφέροντος επισκεπτών, διασφαλίζοντας ότι υπήρχε ισχυρό εκπαιδευτικό περιεχόμενο πάνω σε εφαρμογές υφασμάτων στο πρόγραμμα σεμιναρίων μας.

Η εκτύπωση υφασμάτων γενικά αναδείχθηκε ως επικρατούσα τάση ανάπτυξης από το τελευταίο Census, με την εκτύπωση υφασμάτων σε τομείς ενδυμάτων και διακόσμησης να επισημαίνει τεράστιες δυνατότητες και με την εκτύπωση υφασμάτων για εύκαμπτη σήμανση να ακολουθεί. Το 2016 πήραμε την λογική απόφαση να μετονομάσουμε την εξαετή μας ζώνη υφασμάτων διακόσμησης από «FESPA Fabric» σε «FESPA Textile» για να αντικατοπτρίσουμε το ευρύτερο φάσμα των κλωστοϋφαντουργικών εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων  των ενδυμάτων, των υφασμάτων εσωτερικών χώρων, των υφασμάτων για banner και για σήμανση.

Η ανάδραση από την έρευνα σχετικά με την όρεξη της αγοράς για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μας ώθησε να διεξάγουμε ένα συνέδριο για ψηφιακή εκτύπωση υφασμάτων το 2015 προκειμένου να διερευνήσουμε τις ταχέως αναπτυσσόμενες τάσεις σε αυτό το τμήμα της αγοράς ειδικών προϊόντων.

Το 2016 επαναλάβαμε το συνέδριο σε περιοχές όπου υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, όπως στην Βόρεια Ιταλία, για να επισημάνουμε τις ευκαιρίες στους παραγωγούς στις περιοχές αυτές και να τους δείξουμε πως θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία ψηφιακής εκτύπωσης υφασμάτων για να ανταποκριθούν στην εξελισσόμενη ζήτηση των πελατών.

Οι άλλες τάσεις που αναδείχθηκαν από την έρευνα Census του 2015 έχουν επίσης αντικατοπτριστεί στο χαρτοφυλάκιο των εκδηλώσεών μας. Για παράδειγμα, η τάση για ενσωμάτωση των ζωντανών μέσων με τον τομέα σήμανσης και προβολής παρουσιάστηκε στο περιεχόμενο του προγράμματός μας στην έκθεση European Sign Expo, βοηθώντας την κοινότητα των επιγραφοποιών να κατανοήσουν και να αγκαλιάσουν το μέσο αυτό και εκπαιδεύοντάς τους για το πώς μπορούν να εφαρμόσουν τα ψηφιακά μέσα παράλληλα με την παραδοσιακή σήμανση που προσφέρουν.

Η έκθεσή μας για εσωτερική διακόσμηση, η Printeriors, έδωσε πνοή στη μετάβαση από την μαζική παραγωγή στην μαζική προσαρμογή μέσω μιας ποικιλίας έντυπων εφαρμογών εσωτερικής διακόσμησης, όπως κλινοσκεπάσµατα, μαξιλάρια, ταπετσαρίες κλπ.

Ευτυχώς, η αισιοδοξία στον τομέα μας αυξάνεται σταδιακά την δεκαετία μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Το 2009 που ξεκίνησε η έρευνα της FESPA για την οικονομία, μόνο το 14% των ερωτηθέντων ανέφεραν σημεία ανάκαμψης. Φτάνοντας στα αποτελέσματα της έρευνας Census του 2015 όμως, είδαμε ότι το 80% των ερωτηθέντων ήταν αισιόδοξοι για την επιχείρησή τους, σηματοδοτώντας ότι ο κλάδος έχει ανασυγκροτηθεί και ότι οι μεμονωμένοι παίκτες έχουν εμπιστοσύνη στη δική τους επιχείρηση, καθώς και στην ευρύτερη βιομηχανία.

Αυτή η αύξηση της αισιοδοξίας αντανακλάται και στον τόπο με τον οποίο οι ίδιες οι  εκστρατείες της FESPA έχουν εξελιχθεί. Μετακινηθήκαμε από θέματα που επικεντρώνονταν στην καινοτομία και την ανακάλυψη ως μέσο αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων, προς εκστρατείες με αυτοπεποίθηση που γιορτάζουν την εκτύπωση και ενθαρρύνουν τους παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης να πάνε την επιχείρησή τους ένα βήμα πιο πάνω.

Το θέμα της εκστρατείας της παγκόσμιας έκθεσης FESPA 2017 ήταν «Τόλμησε να τυπώσεις διαφορετικά» (Dare to Print Different), ένα αισιόδοξο, θετικό μήνυμα που προκαλούσε τους εκτυπωτές να αναζητήσουν τρόπους διαφοροποίησης των όσων προσφέρουν και να διευρύνουν τα όρια των επιχειρήσεών τους.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που βοηθούν τους παρόχους υπηρεσιών εκτύπωσης να βγουν δυνατότεροι από την οικονομική ύφεση ήταν αναμφισβήτητα η πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας και τα πρώτα ευρήματα της έρευνας Census επιβεβαίωσαν τον βαθμό στον οποίο η ψηφιακή εκτύπωση αποτελεί βασικό παράγοντα πολλαπλών εφαρμογών.

Μια δεκαετία μετά την έναρξη της αφιερωμένης στην ψηφιακή εκτύπωση εκδήλωσης FESPA Digital του 2006, αυτή η διορατικότητα εξουσιοδότησε την απόφασή μας ενσωματώσουμε την αυτόνομη ψηφιακή εκδήλωση σε μια ολοκληρωμένη ετήσια έκθεση εκτύπωσης FESPA, η οποία καλύπτει όλες τις τεχνολογίες και εφαρμογές. Συνεπώς, η FESPA προσφέρει τώρα πραγματικά μια ενιαία εκδήλωση προορισμού στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας όλες τις τεχνολογίες, τις διαδικασίες και τις εφαρμογές σε όλο το φάσμα ειδικοτήτων εκτύπωσης.

Η δεύτερη έκδοση της έρευνας FESPA Print Census, η οποία εγκαινιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2017, θα αποτελέσει ένα ακόμα βασικό κομμάτι της έρευνας για εμάς και την παγκόσμια εκτυπωτική μας κοινότητα. Για ακόμα μια φορά, τα ευρήματα της έρευνας θα μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη αξία για τα μέλη μας και τους επισκέπτες μας, καθώς επίσης και να προσαρμόσουμε όλα όσα προσφέρουμε ακριβώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των σημερινών παρόχων υπηρεσιών εκτύπωσης.

Για να πάρετε μέρος σε αυτή τη πρωτοβουλία παγκόσμιας έρευνας επισκεφτείτε το www.fespa.com/completemycensus προκειμένου να εκφράσετε την άποψή σας σχετικά με το πού κατευθύνεται η βιομηχανία.

Πατήστε εδώ για να πάρετε μέρος στην έρευνα.

Επιλέγετε τα ελληνικά και στον κωδικό συμμετοχής συμπληρώνετε τον κωδικό ACN12.
Οι συμμετοχές στο ερωτηματολόγιο θα κλείσουν 31 Δεκεμβρίου 2017
Για να παραλάβετε την περίληψη της έρευνας του FESPA Census, παρακαλούμε εισάγετε την διεύθυνση email σας στο τέλος της έρευνας.

 

Πηγή: FESPA
Μετάφραση: Διονυσία Γιώργη