Ημερίδα «Μεταξοτυπία & Συσκευασία»
 
 
 
 
 
 


 

Κωνσταντίνος Αράπης

Πτυχιούχος Τεχνολόγος Γραφικών Τεχνών

Ο Κωνσταντίνος Αράπης γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα. Σπούδασε Συντήρηση Έρ-γων Ζωγραφικής στο δημόσιο ΙΕΚ Ηλιούπολης και Τεχνολογία Γραφικών Τεχνών στο ΤΕΙ Αθήνας. Ως σπουδαστής είχε ενεργό συμμετοχή στη συνολική προσπάθεια των τελευταίων ετών, για την αναβάθμιση του επιπέδου σπουδών του Τμήματος, και ειδικότερα την αναδιοργάνωση του εργαστηρίου της Μεταξοτυπίας.

Παρά την αντιξοότητα των συνθηκών, το αποτέλεσμα της προσωπικής του εργασίας είναι η πτυχιακή εργασία για την αντιμετώπιση των φαινομένων συμβολής (moiré) στην Μεταξοτυπία, ενώ μέρος των γνώσεων που έλαβε, είχε την ευκαιρία να αξιοποιήσει, ως εργαζόμε-νος, στην πρακτική του άσκηση στην επιχείρηση Αφοί Λομβαρδιά και ΣΙΑ Ο.Ε.

Τον καιρό αυτό ζει και εργάζεται στα Ιωάννινα, στo εκεί εγχείρημα ανακαίνισης του Πανε-πιστημιακού Μουσείου Τυπογραφίας.