Ακόμα και σήμερα ένας εκπληκτικός αριθμός σχεδιαστών prepress ξοδεύουν χρόνο και υλικά "προσπαθώντας να αποκτήσουν τα σωστά χρώματα", ενώ θα έπρεπε πλέον να είναι μια αρκετά απλή διαδικασία.
Περισσότερες πληροφορίες